Energetické komunity

Zaoberáme sa rozvojom komunitnej energetiky a zavádzaní SMART riešení v procesoch efektívneho využívania energie.

Komunitná energia alebo energetická komunita je moderný spôsob distribuovanej výroby elektriny a inej energie, vybudovaním vlastného zdroja energie, napríklad veternej elektrárne alebo fotovoltaických panelov na vlastných strechách.

Občania, obce a malé podniky môžu zabezpečovať výrobu, distribúciu a skladovanie energie namiesto toho, aby boli len jej spotrebiteľmi.

Veľkou výhodou komunitnej energie je, že ak to legislatíva umožňuje, miestne obyvateľstvo neplatí za silovú alebo distribučnú zložku vyrobenej energie a cena je potom výrazne nižšia.