Mestá a obce

Projektová a inžinierska činnosť

 • Energetický audit
 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie, inžiniering, autorský dozor

Financovanie

 • Čiastočné, úplné financovanie technológií v energetike – financovanie technológie pri generálnej dodávke od našej spoločnosti
Výroba, dodávka, montáž a komplexný záručný i pozáručný servis sústav LED osvetlení
 • Vonkajšie osvetlenia

 • Vnútorné osvetlenia

 • Núdzové osvetlenie vrátane CBS

Meranie, regulácia a inteligentný riadiaci systém

 • Komplexný dohľad nad meračmi elektrickej energie, plynu, vody, chladu a poď., pre efektívnu prevádzku a nízku spotrebu energií

 • Zoptimalizujeme chod vašich technológií a zefektívnime vašu prevádzku

 • Software pre meranie a reguláciu

 • Centrálny dispečing a správa

Vykurovanie

 • Tepelné čerpadlá

 • Kogeneračné jednotky

 • Elektrické kotle

 • Kondenzačné plynové kotle a kogeneračné jednotky

 • Rekuperácia

Chladenie, klimatizácia a rekuperácia
 • Rooftopy a kondenzačné jednotky

 • Jednotky presnej klimatizácie

 • Vzduchom chladené chladiace jednotky

 • Vodou chladené chladiace jednotky

 • Absorpčné chladiace jednotky

 • VZT jednotky

Fotovoltaika

 • Výstavba fotovoltaických elektrárni a ich servis

 

Batériové systémy

 • Batérie na skladovanie energie

 • Zabezpečujeme výstavbu fotovoltaických elektrární a batériových systémov na skladovanie energie a ich následný servis a údržbu

Bezpečné mesto
 • Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém

 • Kamerový systém

 

Budovy

 • Zateplenie obvodového plášťa budovy a výmena okien